TARIEVEN JEUGDCULTUURFONDS

Spelregels Jeugdcultuurfonds Hardenberg Versie 1 januari 2014    

 

Wat doet het Jeugdcultuurfonds?

Het Jeugdcultuurfonds Hardenberg heeft als doel om snel, effectief en op laagdrempelige wijze kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders een kans te bieden om deel te nemen aan culturele activiteiten.

 

Wie komen in aanmerking?

Kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 17 jaar die structureel aan actieve kunst- of cultuurbeoefening willen doen maar, die gelet op de financiële situatie van hun ouders, dat niet kunnen. Bijvoorbeeld kinderen uit gezinnen die leven van een bijstandsuitkering of een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Het gezinsinkomen bedraagt maximaal 110% van het wettelijk sociaal minimum.

 

Welke activiteiten?

Het Jeugdcultuurfonds Hardenberg verstrekt financiële bijdragen aan professionele instellingen en docenten voor actieve kunst- of cultuurbeoefening, maar ook aan amateurkunstverenigingen. Het gaat hierbij om structurele activiteiten binnen de gemeente Hardenberg; eenmalige activiteiten komen dus niet voor vergoeding in aanmerking.

 

Welke kosten worden vergoed?

Het Jeugdcultuurfonds Hardenberg vergoedt zowel de leskosten als de kosten die gemaakt moeten worden voor de aanschaf/huur van materialen, kleding en/of instrumentenhuur. De maximale bijdrage uit het fonds is 425 euro per 12 maanden per kind. Niet automatisch recht op vergoeding! Het Jeugdcultuurfonds is een particuliere organisatie. Ondersteuning is geen recht! Het kind/de jongere komt in aanmerking voor ondersteuning als het voldoet aan de criteria van het Jeugdcultuurfonds, dat actief is in de (woon)omgeving. Op dit fonds kan pas een beroep worden gedaan als andere financieringsmogelijkheden ontbreken of zijn uitgeput.

 

Hoe werkt het Jeugdcultuurfonds?

Uitsluitend door het fonds erkende intermediairs kunnen een aanvraag indienen. Intermediairs zijn bijvoorbeeld leerkrachten, hulpverleners van het Bureau Jeugdzorg, buurtwerkers, combinatie-functionarissen of huisartsen die betrokken zijn bij de begeleiding van het kind. Zij kennen de thuissituatie van het kind. Ouders en cultuurorganisaties kunnen dus geen aanvraag indienen. Het indienen van een aanvraag vindt plaats via de website www.allekinderendoenmee.nl door een intermediair. Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen.

 

Kijk voor meer informatie op www.jeugdcultuurfonds.nl.

FLUITERIJ HARDENBERG • Van Rechterenallee 26 • 7773 AN Hardenberg • T. 0523 265680 • M. 06 2280 6043 • E. info@fluiterij.nl