LESVOORWAARDEN & INSCHRIJVING

 

Inschrijving:

Inschrijving vindt plaats middels een inschrijfformulier.

 

Lesverzuim:

Indien de docent afwezig is, zal de les in overleg op een ander tijdstip ingehaald worden en anders niet berekend worden. Indien de leerling afwezig is, wordt deze les wel doorberekend.

 

Lesgeld:

Het te betalen lesgeld zal vooraf gefactureerd worden en dient per bank te worden overgemaakt.

De facturering geschiedt in periodes van 10 lessen (per schooljaar 4 periodes)

 

Les verplaatsen:

Wil je graag je les eenmalig verplaatsen? Dan moet dit in overleg met de docent en tenminste één week voor de betreffende les.

 

Les opzeggen:

Let op! hier zijn wat verduidelijkingen!

Bij voortijdige beëindiging van de cursus geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Opzeggen kan per periode met inachtneming van de opzegtermijn. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren door middel van een uitschrijfformulier (te verkrijgen bij de docent)

 

Periode 1 (les 1-10)

Periode 2 (les11-20)

Periode 3 (les 21-30)

Periode 4 (les 31-40)

 

FLUITERIJ HARDENBERG • Van Rechterenallee 26 • 7773 AN Hardenberg • T. 0523 265680 • M. 06 2280 6043 • E. info@fluiterij.nl